Afet Yardımları Afet Yardımları

ACİL  AFET  YARDIMLARI

PROJENİN AMACI: Derneğimiz Doğal Afetler  sebebiyle Yurt içinde ve Yurt dışında  mağdur olmuş afetzedelere her an yardıma hazır olduğu planlamalar yaparak ve bu amaca yönelik ayni yardım stokları oluşturarak bu mağduriyetleri gidermek ve afetzedelerin yaralarını sarmayı amaçlamıştır. 

PROJENİN KAPSAMI: Yurt içinde her il, ilçe, kasaba, köy ve mezralar, Yurt dışında yardım yapma raporumuzda öngördüğümüz ülkeler.

PROJENİN SÜRESİ: İçinde bulunduğumuz yıl içerisinde ve durumun fiziki boyutuna göre karar verilecektir.

Online Bağış
  • Bağış ve Yardımlar:

    • Projeler
    • Faaliyetler

Afet Yardımları