MİSYONUMUZ

MİSYONUMUZ

• Temel ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun kişilerin insanca yaşama standartlarına kavuşmasına katkıda bulunmak, bu yardımları kalıcı çözümler üretebilmek anlayışı ile insan onurunu incitmeden ihtiyaçlıların yüzünde tebessüm oluşturmak.

• İnsanlığın sadece maddi değil manevi ve fikri ihtiyaçlarına yönelik projeler oluşturmak.

• Dezavantajlı konumda olan insanların hayata tutunabilmesini sağlamak ve çalışmalarında olmalarını sağlamak, kamu kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ve diğer gönüllüler ile eşgüdüm içerisinde çalışarak sosyal yardımların etkin bir biçimde dağıtılmasını sağlamak ve bu doğrultuda sosyal yardım politikaları geliştirmek.

• Topluma karşı sorumluluklarının bilincin ve değerlerine aşkla bağlı bireyler, mutlu aile, huzurlu bir sosyal toplum oluşumuna katkıda bulunmak.

• Köklerimizden aldığımız, yardımlaşma ve dayanışma ruhu ile günümüz koşullarında sosyal toplum yararına olan projeler geliştirmek ve insanlığın hizmetine sunmak.

• İnsanlığın yüksek değerlerine sahip olabilme yolunda gereken bilimsel, sanatsal, kültürel ve ekonomik faaliyetlerde öncü olmak.

• Kurumsal nitelik kazanmış köklü kadrolarımızın, birikim ve gayretlerini üst seviyelere taşıyacak, “Halka Hizmet, Hakka Hizmet” düsturuna bağlı, yeni hizmet alanları oluşturmak.

"Binlerce yardıma muhtaç insan için bir umut kaynağıda siz olun."